VISIT THE SOUTH AFRICAN RESOURCE PORTAL FOR IMPORTANT COVID-19 CORONA VIRUS INFO
 

South African Canola Association (SACA)

Necessary steps are being taken to establish a South African Canola Association.

The objective of this association will be to act as mouthpiece for the South African Canola Industry.

Please visit the web sites of the Protein Research Foundation or the Oil and Protein Seeds Development Trust / Oilseeds Advisory Committee for more information relating to canola, as well as the relevant telephone numbers and addresses of associated parties.
 

Suid-Afrikaanse Canolavereniging (SACV)

Die nodige stappe word op die oomblik gedoen om ᾿n Suid-Afrikaanse Canolavereniging te stig.

Die doel van dié vereniging sal wees om as spreekbuis op te tree vir die Suid-Afrikaanse Canolabedryf.

Kyk asseblief op die webblaaie van die Proteïennavorsingstigting of die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust / Oliesade Advieskomitee vir meer inligting wat verband hou met canola, asook relevante telefoonnommers en adresse van verwante partye.
 


 


GERHARD KEUN   T. +11 803 2579 / +11 803 1894
49 River Road, Woodmead Ext 1, 2191
P.O. Box / Posbus 1564, Rivonia 2128
  Online contact form / Aanlyn kontak-vorm